Biológia

Az állatok világa

Brehm: Az állatok világa című 19 kötetes könyvének rövid bemutatása.

Biológia .lap.hu

Linkek a biológia egyes ágaihoz, kutatóintézetekhez, egyetemekhez, biológiai folyóiratokhoz, hírességekhez.

Biology Online

A biológiai információk válogatott forrása, amely otthoni munkához, kutatási tevékenységhez és általános ismeretterjesztéshez egyaránt felhasználható.

Biológia szótár angol nyelven

Biológiai szakkifejezések ezreit tartalmazza angol nyelven.

BIOSIS

Élettudományi információkhoz nyújt ingyenes hozzáférést.

Botanika, kertészet

Hasznos linkek a botanika, kertészet területén. Hazai és külföldi arborétumok és botanikus kertek, egyetemek honlapjaihoz vezető linkek.

Harvard University Department of Molecular and Cellular Biology

Biológiai linkgyűjtemény a Harvard Egyetem Molekuláris és Sejtbiológiai Tanszéke honlapján.

Hazánk növényvilága

Az oldal szerkesztői a hazai növényvilág szépségének, változatosságának bemutatására vállalkoztak. Az anyag folyamatosan bővül, hogy minél teljesebb képet kaphassunk a Kárpát-medence flórájából.

Magyar Biológiai Társaság

A Magyar Biológiai Társaság honlapja. A társaság a magyar biológusok és a határterületi tudományokkal foglalkozó szakemberek egyesülete. A társaság céljai közé tartozik a biológia és határtudományainak művelése, fejlődésének és társadalmi elismerésének előmozdítása, a biológiaoktatás színvonalának emelése, valamint a magyar biológusok érdekképviselete.

Magyar Mikrobiológiai Társaság

A mikrobiológia valamennyi ágában végzett hazai kutatások, ill. a nemzetközi társaságok tagjaként a nemzetközi kutatások számára jelent szakmai fórumot.

Magyar Természetvédők Szövetsége

A természetvédelmet, a fenntartható fejlődés megvalósítását tűzte ki célul, a hazai gazdasági, ökológiai és szociológiai szempontok figyelembe vételével.

Magyarország Nemzeti Parkjai

Magyarország valamennyi nemzeti parkjának honlapja elérhető.

Magyarországi élőhelyek angol-magyar értelmező szótára

Európa élőhelyeinek első, cönológiai szemléletű rendszerére (CORINE biotopes programra) épülő magyarországi biotópokat tartalmazó szótárban kereshetünk, vagy böngészhetünk. Az élőhelyek megnevezése és részletes leírása angol nyelven történik.

MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete

Az MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézet honlapja. ezzel kapcsolatos kutatások, publikációk és adatbázisok is megtalálhatóak.

MTA Szegedi Biológiai Központ

A Szegedi Kutatóközpont honlapja.

National Biological Information Infrastructure

Biológiával kapcsolatos információk lelőhelye.

NBCI National Center for Biotechnology Information

Az egészséggel, humán betegségek molekuláris folyamataival kapcsolatos elektronikus információforrásokat gyűjti össze.

Open Directory Project-Biológia

A legnagyobb és legátfogóbb, önkéntes szerkesztők által összeállított linkgyűjtemény a biológia területén.

WWF

A WWF szervezetét, tevékenységét, kiadványait, a csatlakozás lehetőségeit mutatja be országokra lebontva.

The WWW Virtual Library Biosciences

Naprakészen frissített virtuális könyvtár az élettudományok területén, témakörök szerint csoportosítva a weboldalakat.