Könyvtárunk

A könyvtár a „H” épület földszintjén balra található. Alapterülete: 215m2.
Négy különböző méretű teremből áll. Ez a kialakítás lehetõvé teszi a különféle funkciók szétválasztását: csendes kutatás és tanulás (olvasóterem), hangosabb tevékenység (kölcsönzés, fénymásolás), számítógép használat ill. ( kötelező) ruhatár áll rendelkezésre.

Könyvtárunk az iskolai oktató-nevelő munka eszköztára, szellemi bázisa.

Hármas célkitűzésünk:

  • Megtanítani diákjainkat az önálló ismeretszerzésre, és az ehhez szükséges eszközök (könyv, katalógus, adatbázis) használatára
  • Segíteni a tanítási gyakorlatokon lévő hallgatók minél sikeresebb óratartását a felhasználható irodalmak, tankönyvek kézbeadásával, irodalomkutatással
  • Biztosítani a tanulás-tanítás során szükséges dokumentumokat.

Könyvtárunk látogatottságát könyvtár-pedagógiai program megvalósítása is növeli három óratípusban:
Könyvtári óra
A bejövő új osztályoknak bemutatjuk a könyvtárat és helyi szokásainkat, bővítjük helytörténeti ismereteiket.
Könyvtárhasználati óra
Az informatika tantárgy keretében 4-6 órában a diákok könyvtárhasználati ismereteit mélyítjük: Keresési technikákat gyakoroltatunk, megtanítjuk a könyvtár elektronikus katalógusának használatát, és képessé tesszük diákjainkat önálló szellemi termék létrehozására.
Könyvtári szakóra
Könyvtárpedagógiai Programunkban meghatározott rendszerben biztosítjuk a tantárgyközi könyvtárhasználat megvalósítását. Könyvtári szakórák megtartásához nyújtunk módszertani, technikai segítséget.