Történetünk

Az iskola könyvtára egyidős az intézménnyel. 1952-ben a Dóczy gimnázium államosításakor megörököltük annak két könyvtárát is, a tanári és az ifjúsági könyvtárat. Ez képezte alapját a Kossuth gimnázium könyvtárának. Ennek gondozását, a könyvek restaurálását minden könyvtáros kiemelt feladatként kezelte. Amikor a Dóczy gimnázium 2000-ben visszakapta épületét, akkor a tőlük megörökölt könyveket visszaadtuk.
Az állomány egy 48m2-es helyiségben és egy attól távol eső 12m2-es raktárban került elhelyezésre, majd kiegészült osztályteremben elhelyezett szekrényekkel és a folyosóra tett tárlókkal. A 80-as évek elejétől a 90-es évek végéig jelentős gyarapodás történt. A könyvtár saját és jelentős költségvetéssel működött. Számos pályázati lehetőséggel élve ajándékozással is sokat gyarapodott az állomány. A rendszerváltás után a tananyagban bekövetkezett változások miatt nagy mértékű apasztásra is sor került a 90-es évek végén.
Kezdetben egy főállású szakképzetlen könyvtárossal és egy megbízott tanárral (heti 2 órában) működött a könyvtár. 1983-tól napjainkig szakképzett a könyvtáros, akinek főállású hol szakképzett, hol szakképzetlen segítsége van.
A könyvtár eddigi történetében két szakaszban történt jelentős minőségi változás. Elsőként a 80-as évek közepén, amikor szakképzett könyvtáros veszi gondozásba az állományt, és két főállású könyvtáros dolgozik. Ettől kezdve nő meg az állománygyarapításra fordítható összeg is.
A második, minőségi fejlődést jelentő szakasz 2000-ben kezdődik. Ekkortól kezdve
214 négyzetméteren 4 helyiségben működik a könyvtár. A tágas kölcsönző szobán kívül 8 számítógéppel ellátott Internet szoba áll a tanulók rendelkezésére. A 30 –60 fő befogadására alkalmas tágas, világos és barátságos olvasóterem kialakításával pedig lehetővé vált, hogy a könyvtárnak rendezvényterme legyen, amellyel az iskolai élet szerves részét alkotja, és ahol a könyvtári informatika órákon és a könyvtári szakórákon kulturált körülmények között dolgozhatnak a diákok.

Megtörtént a Szirén integrált könyvtári rendszer megvásárlásával az állomány számítógépes feldolgozása és tartalmi feltárása. Ettől kezdve a könyvtárostanárok mentesülnek a nehézkes és időrabló könyvtári adminisztrációtól, és az így felszabadult idejüket a könyvtárpedagógiai feladatok megvalósítására fordíthatják. A könyvtár 18 ezres teljes állományának elektronikus feldolgozása befejeződött. Az így létrejött - tartalmilag is alaposan feltárt - adatbázis a világhálón keresztül bárhonnan elérhető és használható.

A könyvtár működését két szakképzett könyvtáros biztosítja: egy főállású könyvtárostanár és egy főállású informatikus könyvtáros. Heti 33 órában teszik lehetővé a könyvtári szolgáltatások igénybevételét. A NAT könyvtárhasználati követelményrendszerének figyelembevételével könyvtárhasználati órákat tartanak és könyvtári szakórák előkészítésében vesznek részt, az órákon közreműködnek.

A tárgyi és személyi feltételek megteremtésével a könyvtár az iskola forrásközpontjává vált. Az önálló információszerzés és az önművelés, az élethosszig tartó tanuláshoz szükséges módszerek elsajátításának helyszíne lett. A tanórán megszerzett tudás- és ismeretanyagot háttér-információkkal bővítő az iskola egészébe szervesen illeszkedő intézményrésszé vált...